20 Mayıs 2011 Cuma

flu cinsiyetlerCinsiyeti, sadece biyolojik niteliklerden yola çıkarak kategorize edecek olursak, "kadın" ve "erkek" olmak üzere "kabul görmüş" iki türle karşılaşıyoruz. Oysa her cinsiyete atfedilen toplumsal ve kültürel öğeler, kişilerin toplumsal cinsiyetlerini oluşturuyor. Bu da, cinsiyet meselesinin sanıldığı kadar basite indirgenemeyeceğini kanıtlıyor.

Seda Yılmaz, Mayıs 2011

Elle Türkiye